GAMA FUTURA

Gama Futura

Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion

Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion

BD ROWA digitalne tehnologije su unose revoluciju u način rada u apoteci. Jedna od tehnologija je i primena ekrana osetljivih na dodir na kojima su prikazane virtuelne police. BD ROWA Vmotion ekrani osetljivi na dodir su digitalni alat za prodaju jer na malom prostoru (ekranu) daju veliki broj različitih postavki lekova i OTC preparata u zavisnosti od namene, proizvodjača ili indikacije. BD ROWA Vmotion tehnologija daje informacije o povezanim i alternativnim proizvodima, kao i informacije o raznim pakovanjima, popustima ili akcijama.
BD ROWA Vmotion ekrani mogu kada se ne koriste da emituju video reklame za proizvode, informacije o proizvodima ili promotivnim aktivnostima u apoteci. Upravljenje Vmotion ekranima se vrši preko Vcould aplikacije što omogućava centralizovano postavljanje sadržaja. Ovo je veoma značajno za lance apoteka ili veledrogerije koje preko Vmotion ekrana promovišu pojedine proizvode. Vmotion ekrani se postavljaju iza recepture, na promotivne police ili se ugradjuju u receptura pulteve.

Primena Vmotion digitalnih ekrana osetljivih na dodir povećava prodaju, olakšava i ubrzava rad i snižava troškove potrebne za čišćenje i uredjenje polica. Primena Vmotion ekrana značajno snižava troškove promotivnih kampanja jer saradnici veledrogerija ne moraju dolaziti da slažu police i postavljaju reklame već se to radi centralizovano u jednom trenutku preko interneta korišćenjem Vcloud aplikacije. BD ROWA Vmotion može biti spregnut sa BD ROWA automatizovanim skladištem lekova Vmax ili Smart tako na dodir izbacuje selektovani proizvod i automatski ga kuca na kasi. Ovakav sistem ubrzava rad, povećava profit i nižava troškove.

Više informacija možete naći na web stranici našeg partnera www.rowa.de/en/pharmacist.

Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion

Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion

Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion

Digitalni touch-screen sistemi virualnih polica BD ROWA Vmotion

.
Kontakt

Gama Futura d.o.o. Beograd
Ul. Trg Branka Radičevića br.: 7 / 1
11080 Beograd

Telefoni:
060.0415.651

e-mail: office@gama-futura.com


PIB potvrda