GAMA FUTURA

Gama Futura

Automatizovani sistemi za smeštaj lekova BD ROWA Automatizovani sistemi za smeštaj lekova BD ROWA Automatizovani sistemi za smeštaj lekova BD ROWA Automatizovani sistemi za smeštaj lekova BD ROWA Automatizovani sistemi za smeštaj lekova BD ROWA

Automatizovani sistemi za smeštaj lekova BD ROWA

Apotekarstvo u XXI veku je napravilo veliki iskorak primenom automatizovanih sistema za smeštaj lekova. Manuelni rad farmaceuta se zamenjuje robotskim radom i pri tome se oslobađa vreme farmaceuta za rad sa pacijentima čime se unapređuje usluga u apoteci. Primena automatizovanih skladišta lekova pruža brz uvid u stanje skladišta, olakšava rad sa pri slaganju i čišćenju skladišta (u potpunosti zamenjuje robot), minimizuje povrat usled isteka rokova lekova, anulira grešku izdavanja pogrešnog leka i rešava brzo povrat pojedinih lekova na potrebi.

BD ROWA automatizovani sistemi za smeštaj lekova su najzastupljeniji vid automatskijh skladišta lekova na svetu preko 80% i pokrivaju preko 7000 jedinca u 28 zemalja. Primenom BD ROWA automatizovanih sistema Vmax i Smart štedi se do 67% prostora u odnosu na profesionalne sisteme fioka za apoteke. Ušteda u vremenu pri radu sa pacijentima omogućava da se usluži 30% više pacijenata i da se rad farmaceuta sa skladištem lekova smanji za čak 85%.

BD ROWA Vmax i Smart sistemi se mogu prilagoditi svakom prostoru jer se izrađuju različitih dimenzija i kapaciteta kako bi zadovoljili svaku potrebu.

Primena BD ROWA Vmax sistem je izuzetna u automatizaciji veledrogerija jer pruža uštedu u manuelnom radu koji omogućava da se u istom prostoru sa istim brojem zaposlenih opsluži sva puta više klijenata (apoteka). Primena BD ROWA Vmax automatizovanih skladišta u veledrogerijama je veoma značajno za rad sa slow-mover lekovima i sa povratom iz apoteka jer se potpuno zamenjuje manuleni rad pickera (skupljača). Slow-mover lekovi pokrivaju oko 60% asortimana veledrogerije i tu uštede mogu biti najveće.

Više informacija možete naći na web stranici našeg partnera www.rowa.de/en/pharmacist.

BD ROWA automatizovani sistemi za smeštaj lekova

BD ROWA automatizovani sistemi za smeštaj lekova

BD ROWA automatizovani sistemi za smeštaj lekova

.
Kontakt

Gama Futura d.o.o. Beograd
Ul. Trg Branka Radičevića br.: 7 / 1
11080 Beograd

Telefoni:
060.0415.651

e-mail: office@gama-futura.com


PIB potvrda