GAMA FUTURA

Gama Futura

Profesionalni sistemi fioka i specijalizovani nameštaj za apoteke Profesionalni sistemi fioka i specijalizovani nameštaj za apoteke Profesionalni sistemi fioka i specijalizovani nameštaj za apoteke Profesionalni sistemi fioka i specijalizovani nameštaj za apoteke Profesionalni sistemi fioka i specijalizovani nameštaj za apoteke Profesionalni sistemi fioka i specijalizovani nameštaj za apoteke

Profesionalni sistemi fioka i specijalizovani nameštaj za apoteke

U okviru programa opremanja maloprodajnih objekata Gama Futura u saradnji sa partnerom italijanskim partnerom specijalizovala se za opremanje apoteka nameštajem i specifičnom opremom. Deset godina iskustva i preko 40 apoteka u Srbiji i regionu daju bogato iskustvo u ovoj oblasti. Na osnovu tlocrta apoteke uz konsultacije sa klijentom, naš tim nudi kompletno i kompetentno rešenje za opremanje apoteka sa mogućnošću potpunog vizelnog identiteta vašeg maloprodajnog objekta. Funkcionalnost, kvalitet i izdržljivost nameštaja za apoteke je najvišeg nivoa što pruža sigurnost da uložena sredstva će se u potpunosti vratiti.

U procesu planiranja opremanja apoteke Gama Futura nudi pomoć pri izradi projekta opremanja apoteke korišćenjem najsavremenih 3D CAD alata. Formiranjem 3D modela apoteke omogućuje lak uvid i izmene u toku samog projektovanja i planiranja. Bogato iskustvo i stručnost naših projektanata pomoći će Vam pri izboru optimalnog rešenja za opremanje vaše apoteke.

Profesionalni sistemi fioka za apoteke su najznačajniji element u opremanju apoteke. U profesionalnim fiokama se na organizovan i sistematičan način smešta velika količina lekova na jako malom prostoru. Primenom profesionalnih fioka umesto smeštajem lekova zauzima se 4x manje prostora u apoteci. Postoje sva tipa profesionalnih fioka: zidni sistem sa dubinama od 70, 90, 110, 120 i 130cm i za montažu u plutevima dubine 60 i 70cm. Standarna visina zidnog fiokara je 220cm, ali može po zahtevu kupca biti manji (obično 192cm). Širina kolone profesionalnih fioka je 44,5cm za zidne, a za montažu u pultu u dve dimenzije 44,5cm i 63,3cm. U najpliću zidnu kolonu visine 220cm staje oko 2.200 kutijica leka, a u najdublju oko 4.500 kutijica leka.

Za više informacija o profesionalnim fiokama za apoteke na dokumentu  Profesionalni sistem fioka – fiokar, brošura [pdf] i na web stranici našeg italijanskog partnera www.oftecnocassetti.it.

Više o profesionalnim sistemima za smeštaj lekova i o savremenom opremanju apoteka u sledećim dokumentima:

Profesionalni sistemi za smeštaj lekova [pdf]

Savremena apoteka – Izazov koncepta otvorene apoteke [pdf].

.
Kontakt

Gama Futura d.o.o. Beograd
Ul. Trg Branka Radičevića br.: 7 / 1
11080 Beograd

Telefoni:
060.0415.651

e-mail: office@gama-futura.com


PIB potvrda